Khamis, Mac 26, 2009

God's Crucible - Islam dan Eropah

.


God's Crucible: Islam and the Making of Europe, 570-1215
David Levering Lewis (Winner of The Pulitzer Prize)

Paperback: 384 pages
Publisher: W.W. Norton & Co.; Reprint edition (January 12, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0393333566
ISBN-13: 978-0393333565
Product Dimensions: 8.2 x 5.4 x 1.1 inches


Buku ini berjaya menarik minat saya dari sekian banyak buku yang dipamirkan di sebuah rak buku di Kinokuniya. Buku ini dipamirkan bersama beberapa buku lain yang membawa tema yang sama iaitu tamadun Islam juga yang berkaitan dengan Islam pasca 11 September. Buku ini dibeli bersama buku Seyyed Hossein Nasr,The Heart of Islam; Enduring Values for Humanity.

Buku God's Crucible; Islam and the Making of Europe, 570-1215 ini ditulis oleh seorang tokoh sejarah, David Levering Lewis yang merupakan seorang professor di University New York. Beliau merupakan pemenang Hadiah Pulitzer sebanyak dua kali melalui tulisan biografi W.E. B Du Bois, seorang aktivis kulit hitam Amerika.

Lewis membawa pembaca melihat kembali satu era di mana masyarakat berbilang bangsa, Islam, Kristian dan Yahudi dapat hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang maju, bertamadun dan mencapai kemuncak peradaban yang belum pernah dilihat sebelumnya. Toleransi agama mencapai kemuncaknya dan disebut sebagai Convivencia. Lewis membuat kejutan dengan mengakui bahawa tamadun Islam berperanan besar dalam kelahiran Eropah.

Lewis memulakan buku ini dengan menceritakan latar belakang kemunculan Islam ketika mana kerajaan Rom dan Parsi menjadi dwi kuasa dunia. Lebih menarik tahun 570 yang disebut di judul buku ini merupakan tarikh lahir Nabi Muhammad. Kisah hidup dan perjuangan Nabi diceritakan dengan detail, walaupun ada fakta yang tidak benar dan kita tidak bersetuju. Ini tidak menghairankan kerana Lewis membuat rujukan kepada kedua-dua sumber dari Barat dan juga Islam. Ianya diteruskan dengan kisah zaman Khulafa-ur Rashidin yang membawa kepada pembukaan Andalusia melalui Tariq bin Ziad di tahun 711.

Buku ini saya anggap memberikan gambaran yang seimbang dan adil terhadap Islam dan sumbangannya kepada dunia. Selama ini bukan tidak ada tulisan mengenai Andalusia tetapi kebanyakan orientalis Barat tidak mahu mengakui bahawa kemajuan barat tidak akan dapat dikecapi tanpa belajar dari kegemilangan Islam di Andalusia.

Penulis barat banyak melihat kejayaan mereka menghalang Islam dari melebarkan sayap melangkaui Pointiers dan Pyrenees di Perancis sekarang ini sebagai satu peristiwa yang menyelamatkan mereka dari genggaman Islam. Edward Gibbon penulis buku The History of The Decline and Fall of The Roman Empire dipetik secara sinis berkata andai Islam menang di Poitiers, "mungkin sekarang, pelajaran tafsir Al-Qur'an akan jadi subjek di Oxford dan dari mimbarnya akan disampaikan pesan kepada khalayak yang sudah berkhatan tentang kesucian dan kebenaran nubuwat Muhammad”.

Lewis menyebut kemenangan Kristian di Battle of Poitiers dan Tours yang juga disebut Balatusy Syuhada pada tahun 732 sebenarnya adalah sebuah kehilangan besar dalam sejarah dunia. Kemenangan Kristian dan kekalahan tentera Abdul Rahman Al Ghafiqi kepada Charles Martel telah mengakibatkan Eropah melalui saat getir kemelesetan ekonomi, budaya dan tamadun.

Lewis malah menyebut kemenangan Eropah di Perang tersebut adalah sebenarnya kekalahan kerana mereka telah rugi 300 tahun kerana tidak berada di bawah takluk kerajaan Islam Andalus. Eropah hanya melalui Zaman kecemerlangan Renaissance di kurun ke 13 dan menurut Lewis, kecemerlangan akan dikecapi lebih awal jika Eropah berada di bawah kerajaan Islam Andalus.

Lewis mengakhiri zaman God's Crucibel- waktu di mana Islam Kristian dan Yahudi boleh hidup bersama di negara Andalus yang aman makmur pada tahun 1215. Pada tahun 1212 M, Kristian memenangi pertempuran di Las Navas de Tolesa. Kerajaan Islam Andalus sudah mula melalu zaman muramnya apabila jatuhnya Kerajaan Bani Umayyah pada tahun 1013. Ia kemudiannya diteruskan oleh kerajaaan kecil yang diterajui oleh Murabithun (AlMoravids), Almohads (Muwahidun) dan dikahiri oleh kerajaan Bani Ahmar.

Kerajaan Cordoba yang terbesar di Andalusia jatuh pada tahun 1236 dan meninggalkan legasi Masjid Qurtubah(Cordoba) sebagai kenangan. Cordoba akan diingati sebagai pusat keilmuan di mana pernah berdirinya Universiti Cordoba yang menjadi tumpuan penuntut dari seluruh pelusuk dunia. Di zaman kegemilangannya Cordoba pernah mempunyai 700 masjid, 60,000 istana dan 70 perpustakaan. Perpustakaan terbesar Cordoba menghimpunkan 600,000 buku, berbanding perpustakaan terbesar di Kristaian Eropah ketika itu yang hanya menyimpan 400 manuskrip.

Kerajaan Islam Andalusia berakahir secara rasminya apabila Raja Abu Abdillah atau Boabadil menyerahkan Kota Al Hambra dan Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabelle pada 2 Januari 1492. Lewis bagaiamanapun mengambil tahun 1215 sebagai berakhirnya zaman kegemilangan Islam di Andalusia. Mungkinkah kerana tidak mahu mendedahan kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa Kristian terhadap rakyat Islam dan Yahudi di Andalusia? Tanggal 1492 menyaksikan bermulanya Reconquista, usaha memaksa orang Islam meninggalkan Islam dan segala amalan yang ada hubung kait dengan orang Arab dan Islam. Mereka dipaksa murtad dan menganut Kristian atau menghadapi hukuman.

Detik itu melihat Andalusia hancur bersama tamadunnya, hilanglah Convivencia atau toleransi beragama yang tidak mungkin berulang semula. Kitab-kitab hancur lebur. Tokoh-tokoh ilmuan dipinggirkan.

Buku tulisan David Levering Lewis ini antara buku yang terbaik pernah saya baca mengenai Andalus selain Islam in Andalus. Buku ini juga mendorong saya mencari semula dan membaca buku-buku lain mengenai Andalus. Novel Rindu Andalusia tulisan Radwa Ashour terus saya baca sebelum membaca buku Sepepotong Surga di Andalus tulisan Maria Rosa Menocal.

Rabu, Mac 11, 2009

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan

.


Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan sudah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 152 ini tidak boleh dipinda oleh parlimen. Ianya hanya boleh diubah dengan persetujuan Majlis Raja-Raja.

Sebarang usaha untuk menidakkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pelajaran adalah satu jenayah kepada perlembagaan dan negara.

Jika seminggu dua ini ada yang berarak mengikat kain kuning di kepala mahu mempertahankan kedaulatan Raja-Raja, mereka juga sepatutnya melakukan perkara yang sama terhadap kedaulatan bahasa Melayu. Jika selama ini ada pihak yang berteriak mahu mempertahankan kontrak sosial, status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga perlu mereka pertahankan, kerana ianya juga sebahagian dari kontrak sosial.

Malangnya pihak yang sepatutnya berjuang, tidak berjuang, malah menentang usaha mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Organisasi dan pertubuhan yang ada nama Melayu di hujungnya tidak ambil peduli untuk mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Akhbar yang ada nama Melayu juga tidak ambil peduli malah kuat menentang pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu.

Mungkin sudah tiba masanya buat organisasi dan pertubuhan ini untuk melihat kembali fasal-fasal dan tujuan yang tertulis dalam perlembagaan pertubuhan masing-masing.

Lihat dan baca semula. Lihat semula frasa seperti `Menjamin kedudukan Bahasa Kebangsaan (Bahasa Melayu) sebagai bahasa rasmi yang tunggal' yang mungkin sudah tidak sesuai. Jika benar begitu, gugurkan sahaja dan lucutkan bersama nama Melayu yang melekat di hujung nama.


Perkara 152. Bahasa kebangsaan.

(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen:
Dengan syarat bahawa—
(a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain
bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan
(b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan
atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.

(2) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari
Merdeka, dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, bahasa
Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen, di dalam Dewan
Undangan tiap-tiap Negeri, dan bagi segala maksud rasmi yang lain.

(3) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari
Merdeka, dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, teks sahih—
(a) segala Rang Undang-Undang yang hendak dibawa atau pindaan kepadanya
yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen; dan
(b) segala Akta Parlimen dan segala perundangan subsidiari yang dikeluarkan
oleh Kerajaan Persekutuan, hendaklah dalam bahasa Inggeris.

(4) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari
Merdeka, dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, segala
prosiding di dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah dalam bahasa Inggeris:
Dengan syarat bahawa, jika Mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju, keterangan yang diambil dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemahkan ke dalam atau direkodkan dalam bahasa Inggeris.

(5) Walau apa pun peruntukan Fasal (1), sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, segala prosiding di dalam mahkamah rendah, selain pengambilan keterangan, hendaklah dalam bahasa Inggeris.

(6) Dalam Perkara ini, "maksud rasmi" ertinya apa-apa maksud Kerajaan, sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri, dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam.

Ahad, Mac 08, 2009

bahasa

."Rupa-rupanya begini caranya untuk menyelamatkan bahasa," kata A Samad Said.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails